Intranet | Envio de datos infantís

  • Indicar persoa que cumplimenta este formulario
  • Nome do pai/nai/tutor
  • Introduce o número de teléfono a utilizar no grupo do equipo infantil
  • Introduce un correo electrónico. Si dispoñedes de un de gmail podedes utilizalo xa que teredes acceso a diversas funcionalidades.