Intranet | Alta xogador 21/22

 • Indicar persoa que cumplimenta este formulario
 • Datos do xogador

  Para tramitar as correspondentes licenzas e facilitar o proceso habilitamos este formulario para o envio das sinaturas.
 • Asina aquí
 • Datos do pai, nai ou tutor

  Para tramitar as correspondentes licenzas e facilitar o proceso habilitamos este formulario para o envio das sinaturas.
 • Asina aquí
 • Outra información

  Outra información de interese
 • Indica a talla que utiliza. Esta será utilizada como referencia.
 • Indica se recibiu a pauta completa de vacinación. No caso de non estar vacinado terá que realizar probas de antíxenos 72 horas antes de cada encontro. é necesario que se entregue ao club copia do certificado de vacinación.
 • Envía o seguinte formulario.

  Co seguinte formulario recollemos os datos necesarios para diversas xestións a realizar para a participación nas diversas competicións, adestramentos… Se fose necesaria algunha información extra sería solicitada individualmente.