Eleccións 2019

Información eleccións SD Guitiriz 2019

Nesta páxina poderás seguir o proceso electoral así como consultar a información do proceso. Sempre podes consultar calquera dúbida no 636171821

Xoves 20 de Xuño de 2019
Xoves 20 de Xuño de 2019

APERTURA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

O xoves 20 queda aberto o prazo de presentación de candidaturas.

• Segundo os estatutos do clube os únicos requisitos para a presentación dunha candidatura son ter a condición de socio (é imprescindible estar ó día nas cotas) e que a candidatura conte polo menos con catro persoas. (Presidente, vicepresidente, Secretario e Tesoureiro).

•A presentación da candidatura farase nun documento que recolla coma mínimo a seguinte información: Cargo, Nome e Apelidos, DNI e número de socio e dentro do prazo fixado. En www.sdguitiriz.es poderase baixar o ANEXO 1

Baixar en formato word

baixar en formato pdf

A candidatura poderá ser presentada atraves dos seguintes medios:

Por e-mail, enviando a sdguitiriz@yahoo.es

Por mediación de calquera membro da actual xunta directiva

O clube non obstante pon o número de teléfono 636171821 para calquera información adicional ou consulta e tamén para a recollida das candidaturas que non poidan ser entregadas por algún dos medios citados anteriormente.

Xoves 27 de Xuño de 2019
Xoves 27 de Xuño de 2019

PECHE DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Peche de presentación de candidaturas.

Venres 28 de Xuño de 2019
Venres 28 de Xuño de 2019

PUBLICACIÓN PROVISIONAL CANDIDATURAS

Poderás consultar aquí neste apartado a lista provisional de candidaturas, abríndose un prazo de 48 horas para posibles reclamacións, a efectuar vía correo electrónico (sdguitiriz@yahoo.es)

O xoves 27 a actual xunta directiva tras non recibir ningunha candidatura, decide presentala para dar continuidade ao proxecto iniciado. Presenta a mesma o socio  número 62, Jesús Lorenzo Moreiras. Forman parte da mesma membros da xunta en funcións con número de socio 66, 72, 118 e 144.

Sábado 29 de Xuño de 2019
Sábado 29 de Xuño de 2019

FIN DE PERÍODO DE RECLAMACIÓNS E PUBLICACIÓN LISTA CANDIDATURAS DEFINITIVA

Tras finalizar o prazo de reclamacións publicarase a lista definitiva de candidaturas:

O xoves 27 a actual xunta directiva tras non recibir ningunha candidatura, decide presentala para dar continuidade ao proxecto iniciado. Presenta a mesma o socio  número 62, Jesús Lorenzo Moreiras. Forman parte da mesma membros da xunta en funcións con número de socio 66, 72, 118 e 144.

As candidaturas definitivas terán dende ese momento acceso a toda a información, documentación, censo ou calquera cousa que precisen.

Mércores 3 de Xullo de 2019
Mércores 3 de Xullo de 2019

Elección de Xunta Directiva na Asemblea

Procederase no punto do orde do día fixado na Asemblea a elección da nova xunta directiva:

  • De haber máis de unha candidatura mediante a votación dos socios asistentes.
  • De haber unha soa candidatura esta será proclamada directamente como nova xunta directiva
  • De non haber ningunha directiva fixaríase un novo prazo para a presentación de candidaturas.

Podes consultar a Directiva do club aquí