Asemblea ordinaria do 27 de agosto

Aquí podes ver a convocatoria da asemblea ordinaria.

O vindeiro 27 de Agosto as 17:00 en primeira convocatoria e as 17:30 en segunda celebrarase a Asemblea Xeral Ordinaria da SD Guitiriz. Terá lugar no Suso Cruz. Están convocados a mesma todos os socios do clube que reunan os requisitos establecidos nos estatutos do club.

ORDE DO DÍA DA ASEMBLEA ORDINARIA
1/ Balance económico tempada 2021/2022
2/ Balance deportivo tempada 2021/2022
3/ Previsións deportivas e económicas para a tempada 2022/2023
4/ Traslado información sobre doazón recibida
5/ Traslado plan social/cultural/deportivo a propoñer ao Concello
6/ Aprobación de cambios na xunta directiva ata o final do presente mandato (02/07/2023)
7/ Rogos e preguntas

Sen máis despídome atentamente., en Guitiriz a 11 de agosto de 2022

José Manuel Lorenzo López, SD Guitiriz